Ίδρυση Ατομικής

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον εμπορικό κλάδο με έδρα στην Ελλάδα, μπορούν να κάνουν ψηφιακά την έναρξη μια ατομικής επιχείρησης χωρίς να απαιτείται προεγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ). Η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη γρήγορη έναρξη ατομικής επιχείρηση βρίσκεται στο gov.gr.

Με την ηλεκτρονική διαδικασία μειώνονται τα έντυπα (φωτοτυπία ταυτότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, υπεύθυνες δηλώσεις, πολλαπλά έγγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας κτλ) και φυσικά δεν απαιτείται παρουσία του ενδιαφερόμενου στις υπηρεσίες.

 

Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας είναι οι εξής:

  • Να διαθέτετε ελληνικό ΑΦΜ, έγκυρο και ενεργό
  • Να είστε Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 18 ετών
  • Η έδρα της επιχείρησης να είναι στην Ελλάδα
  • Να μην έχετε ήδη ατομική επιχείρηση
  • Για μισθωμένη ή παραχωρημένη έδρα θα πρέπει στο μισθωτήριο σας να αναγράφεται ο ΤΚ στη διεύθυνση

 

Ως προς τη διαδικασία, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • Τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • Τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για ιδιόκτητη έδρα ή τον αριθμό Ηλεκτρονικού Μισθωτηρίου και το έτος υποβολής του για μισθωμένη ή παραχωρημένη έδρα
  • Τα στοιχεία της Επιχείρησης (π.χ. διακριτικός τίτλος), στοιχεία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (π.χ. κατηγορία βιβλίων), ΦΠΑ (π.χ. καθεστώς ΦΠΑ) και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • Τον ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου, σε περίπτωση που επιλέξετε την έναρξη να την κάνει κάποιος άλλος αντί για εσάς

 

Η βεβαίωση της έναρξης

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα λάβετε έναν μοναδικό αριθμό αίτησης για την έναρξη της ατομικής επιχείρησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιτυχώς με τη δημιουργία της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών της επιχείρησης, που διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr.

Η ανάκτηση της βεβαίωσης γίνεται στη σελίδα myAADE και συγκεκριμένα στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / e-κοινοποιήσεις, με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

 

Τα επόμενα βήματα

Μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών για την ατομική επιχείρηση μπορείτε να προβείτε σε εγγραφή και υπαγωγή στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ, επιλέγοντας Εγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ) ή Eπανεγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ). Σε περίπτωση παράλειψης του συγκεκριμένου βήματος, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.

Την έναρξη μπορεί να πραγματοποιήσει και τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση να το εξουσιοδοτήσετε μέσα από την παρούσα εφαρμογή και αφού πρώτα έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Top