Η νέα φορολόγηση των επαγγελματιών με παραδείγματα

Με στόχο το περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη φορολογητέας ύλης το οικονομικό επιτελείο προχωρά στη θεσμοθέτηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους 773.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Το τεκμαρτό εισόδημα θα κλιμακώνεται ανάλογα με τα χρόνια που δραστηριοποιείται κάποιος, εάν έχει εργαζόμενους και εφόσον ο τζίρος τους είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του κλάδου (του ΚΑΔ). Με βάση τα ανωτέρω το τεκμαρτό εισόδημα θα διαμορφώνεται στα 10.920 ευρώ και θα φθάνει στα 14.196 ευρώ εφόσον ο επαγγελματίας δεν έχει εργαζόμενο ή ακόμα και εάν έχει η αμοιβή του δεν πρέπει να ξεπερνά το φορολογητέο κέρδος του επαγγελματία.

Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα έχει ως βάση αναφοράς τον κατώτατο μισθό, θεωρώντας ότι δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να έχει εισόδημα μικρότερο από έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τις κατώτατες αποδοχές. Για τους νέους επαγγελματίες το σύστημα είναι ευνοϊκότερο όπως επίσης για τους ανάπηρους, τους κατοίκους μικρών νησιών και οικισμών.

Όπως ανέφερε ο υπουργός με την εφαρμογή του “υπολογίζουμε ότι θα έχουμε σημαντική αποκάλυψη της φοροδιαφυγής, που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εσόδων του Δημοσίου από τη φορολογία των αυτοαπασχολούμενων, κατά 874 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό ποσό μετά την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος θα είναι 606 εκατ. ευρώ”. Επίσης μειώνεται το τέλος επιτηδεύματος για όσους δηλώνουν φορολογητέο εισόδημα πάνω από το τεκμαρτό εισόδημα κατά 50% ενώ για όλους τους υπόλοιπους η μείωση θα είναι της τάξης του 25%.

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοχάρης το νέο σύστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει:

– Για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μηδενικό

– για τον τέταρτο χρόνο 3.603 ευρώ και

– για τον πέμπτο χρόνο 7.316 ευρώ

– Για τους παλαιούς επαγγελματίες το πρώτο στάδιο θα ξεκινάει από τα 10.920 ευρώ και θα φθάνει στα 1.4196 ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι κλιμακωτό και θα επηρεάζεται από τον αριθμό των εργαζομένων εφόσον υπάρχουν αλλά και από τον τζίρο. Συγκεκριμένα στην περίπτωση ο επαγγελματίας πληρώνει τον υπάλληλο του με το ποσό των 22.000 ευρώ η ελάχιστη αμοιβή- φορολογητέο εισόδημα που μπορεί να δηλώσει ο επαγγελματίας είναι 22.000 ευρώ συν 10% δηλαδή 24.200 ευρώ.

Το τεκμαρτό εισόδημα προσαυξάνεται και ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης. Δηλαδή στην περίπτωση που ο τζίρος είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της δραστηριότητα τους (ΚΑΔ) της προηγούμενης χρήσης, το φορολογητέο εισόδημα θα αυξάνεται:

• 35% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 100% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων

• 70% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 150% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων

• 100% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 200% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί στις ατομικές επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων με ΑΠΥ (“μπλοκάκια”).

Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τυχόν τριετίες που έχει συγκεντρώσει ο φορολογούμενος από την πρώτη έναρξη των εργασιών του ανεξαρτήτως του ΚΑΔ. Το ελάχιστο τεκμαρτό αυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος, μετά τα 3 πρώτα έτη, με ένα ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες και ποσό που φθάνει τα 14.196 ευρώ.

– Κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής, λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισοδήματα από μισθωτή εργασία του αυτοαπασχολούμενου.

– Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ελεύθερος επαγγελματίας είχε παύση εργασιών δεν λογίζεται κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής.

– Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με νεοσύστατη επιχειρηματική δραστηριότητα θα έχουν τις ακόλουθες μειώσεις της ελάχιστης αμοιβής: 100 % για τα τρία πρώτα χρόνια, 67 % για τον 4ο χρόνο και 33 % για τον 5ο χρόνο.

– Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας ασκεί τη δραστηριότητά του και έχει την κύρια κατοικία του σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, η ελάχιστη αμοιβή θα μειώνεται κατά 50%.

– Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, θα μειώνεται κατά 50%.

Όπως ανέφερε το οικονομικό επιτελείο, η ελάχιστη αμοιβή αποτελεί μαχητό τεκμήριο που μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.

Σε σύνολο 735.320 ελεύθερων επαγγελματιών:

– Οι 138.000 θα έχουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 560 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.

– Οι 124.000 δεν θα έχουν επιβάρυνση ή ελάφρυνση.

– Οι 473.000 θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο, κατά μέσο όρο +1.444 ευρώ ο καθένας.

 

Παραδείγματα

1. Νέος αυτοαπασχολούμενος με 3.000 δηλωθέν εισόδημα. Είχε 270 ευρώ φόρο και θα συνεχίσει να έχει τον ίδιο φόρο χωρίς αλλαγή. (απαλλαγή από τεκμαρτό εισόδημα για τα 3 πρώτα λριτουργίας και το τέλος επιτηδεύματος)

2. Αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 50.000 ευρώ, θα έχει σταδιακά μείωση από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ.

3. Παλιός αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 1.500 ευρώ, είχε 135 ευρώ φόρο και 650 ευρώ τέλος. Σύνολο 785 ευρώ. Με το νέο σύστημα θα φορολογηθεί για το ποσό 14.196 και θα πληρώσει στην εφορία 1985 ευρώ

4.Αυτοαπασχολούμενος με μηδέν δηλωθέν εισόδημα και μεγάλο τζίρο. Σήμερα πληρώνει μόνο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Με τις προσαυξήσεις του εργοδοτικού κόστους και του μεγάλου τζίρου πηγαίνει σε 25.833 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και έχει αύξηση στη φορολογία κατά 4.083 ευρώ.

5. Αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 7.000 ευρώ και 200.000 τζίρο, είχε 630 ευρώ φόρο και 650 ευρώ τέλος. Σύνολο 1.280 ευρώ. Με το νέο σύστημα θεωρούμε 14.196 ως εισόδημα και επειδή έχει μεγάλο τζίρο θα προσαυξηθεί κατά 70% σε 24.133 ευρώ φορολογητέο εισόδημα. Συνολικά θα πληρώσει 4,419 ευρώ.

Πηγή: capital.gr

Top