Πώς ελέγχονται οι τραπεζικές καταθέσεις από την ΑΑΔΕ

Τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων και των εισοδημάτων των φορολογουμένων, περιγράφει έγγραφο της ΑΑΔΕ, που αποκαλύπτει το sofokleousin.gr. Το συγκεκριμένο έγγραφο έρχεται ως συνέχεια, της υπόθεσης που έγραψε χθες το sofokleousin σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκαν εξοντωτικά πρόστιμα σε φορολογούμενο, στον οποίο εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις ύψους 35.000 ευρώ στα έτη 2012 και 2014 και του καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 20.670,24 ευρώ.

Στο έγγραφο της ΑΑΔΕ εξηγείται πως ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και πως οι κινήσεις τους συσχετίζονται με τα εισοδήματα. Βασικό εργαλείο των φορολογικών ελεγκτών αποτελεί το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας». Το σύστημα αντλεί στοιχεία από τις εγχώριες τράπεζες, τα οποία αφορούν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.), καθώς και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων.

Ακολούθως αντλούνται από το taxisnet τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχόμενου και συγκρίνονται με τις κινήσεις των λογαριασμών των χρηματοοικονομικών προϊόντων για κάθε φορολογικό έτος χωριστά. Όλη η διαδικασία αυτή και η επεξεργασία των δεδομένων (τραπεζικών και φορολογικών) γίνεται αυτόματα, με την εκτίμηση πρωτογενών καταθέσεων, μέσω της χρήσης μηχανογραφικών ελεγκτικών εντολών, για κάθε φορολογικό έτος και προκύπτει το άθροισμα του συνόλου των δηλωθέντων πραγματικών εισοδημάτων/εσόδων (φορολογητέων, αυτοτελώς φορολογημένων και αφορολόγητων) στα υπό έρευνα έτη. Καθώς η διαδικασία σύγκρισης είναι αυτοματοποιημένη, μόλις διαπιστώνεται δυσαρμονία εισοδημάτων και καταθέσεων, χτυπάει alert.

katatheseis

Αναλυτικότερα στο έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή στις αναφέρεται ότι βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στις περιπτώσεις, που από το φορολογικό έλεγχο προκύπτουν παραβάσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις.

Επιπρόσθετα, για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ κατ’ έτος και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης κατ’ έτος, δημιουργήθηκε το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας».

Μέσω του Λογισμικού, αντλούνται τα πρωτογενή δεδομένα που απέστειλαν τα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής και αφορούν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων, τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχόμενου καθώς και αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων (τραπεζικών και φορολογικών) με την εκτίμηση πρωτογενών καταθέσεων, μέσω της χρήσης μηχανογραφικών ελεγκτικών εντολών, για κάθε φορολογικό έτος και το άθροισμα του συνόλου των δηλωθέντων πραγματικών εισοδημάτων/εσόδων (φορολογητέων, αυτοτελώς φορολογημένων και αφορολόγητων) στα υπό έρευνα έτη.

Η Εφαρμογή τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 02/05/2017 σε όλες τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., επιταχύνοντας τον απαιτούμενο ελεγκτικό χρόνο ολοκλήρωσης υποθέσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης η ΑΑΔΕ προσθέτει ότι η απόκρυψη φορολογητέας ύλης που εντοπίζεται από το ειδικό λογισμικό που παρακολουθεί τις καταθέσεις, αξιοποιείται και από το σύστημα κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο.

Top