Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα για τις μισθώσεις AirBnB

Τις διαδικασίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού», τους αρμόδιους φορείς που θα πραγματοποιούν ελέγχους και τα πρόστιμα που θα επιβάλλουν περιλαμβάνει το ΦΕΚ Β’ 4232 που δημοσιεύτηκε σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017.

Ειδικότερα, το ΦΕΚ, που περιλαμβάνει τις αποφάσεις του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφέρει πως με τον όρο «βραχυχρόνια μίσθωση» στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού» ορίζεται η μίσθωση «ακινήτου» που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

Επίσης, ως «Οικονομία του Διαμοιρασμού» ορίζεται κάθε μοντέλο με βάση το οποίο οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.

Τα πρόστιμα και οι διαδικασίες

Στο ΦΕΚ Β’ 4232 περιλαμβάνονται οι διαδικασίες εγγραφής και οριστικοποίησης των ακινήτων που χρησιμοποιούνται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, καθώς και τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν το νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, με διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ θα τιμωρούνται οι διαχειριστές στις περιπτώσεις:

α. Παράλειψης εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

β. Μη εμφανούς αναγραφής του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

γ. Μη εμφανούς αναγραφής του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Παράλληλα, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα όργανα ελέγχου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο έλεγχος θα ασκείται, πέρα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με μικτά συνεργεία που θα αποτελούνται από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Τουρισμού, ενώ σημειώνεται πως μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Οι αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ισχύουν για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2018, ωστόσο «ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, θα δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους»

Πηγή: Tanea.gr

Top