Πώς θα υπολογιστούν οι νέες συντάξεις για μισθωτούς και επαγγελματίες

Εκδόθηκε νέα διευκρινιστική εγκύκλιος από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων όσων αποχώρησαν από την δουλειά τους από την 13η Μαΐου του 2016 και έπειτα.

Στην εγκύκλιο αυτή παρουσιάζονται δύο βασικά παραδείγματα για το πώς θα υπολογιστούν οι συντάξεις. Το ένα μισθωτό του τέως ΙΚΑ και το άλλο επαγγελματία που ήταν ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

*Παράδειγμα υπολογισμού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης μισθωτού

Μισθωτός, ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993, με πλήρη απασχόληση από 01/01/2002 έως 30/11/2016 και περισσότερα από 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα μας μεταξύ του 15ου και της 30.11.2016, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 01/12/2016 σε ηλικία 63 ετών με 12.000 ημέρες ασφάλισης (καθ’ όλο το διάστημα της ασφάλισής του το ποσοστό των εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης δεν ξεπέρασε το 6,67% για τον ασφαλισμένο και το 13,33% για τον εργοδότη).

Οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης από 01/01/2002 έως 30/11/2016, όπως αυτές αναπροσαρμόστηκαν με το ΔτΚ κατ’ έτος, συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας είναι οι εξής:

Πώς θα υπολογιστούν οι νέες συντάξεις για μισθωτούς και επαγγελματίες

*Ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης

Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8 (βλ. ανωτέρω σελ. 5). Για την κατανόηση του θέματος, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα (αντικαθιστώντας το παράδειγμα των σελ. 8-9 του με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ).

Παράδειγμα υπολογισμού τελικού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης παλαιού ασφαλισμένου στον τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

Έστω ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 40 έτη, ο οποίος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το Δεκέμβριο του 2016.

φεγερτυτ

ξξξξ

Στην ίδια εγκύκλιο παρουσιάζονται αναλυτικά και τα ποσοστά αναπλήρωσης:

ππππ

γγγ

Πηγή: capital.gr
Top