Λάθη στο TAXISnet «πάγωσαν» φορολογικές δηλώσεις μέχρι την διόρθωση

Σοβαρό κίνδυνο να επιβληθούν υπέρογκοι φόροι εισοδήματος με τις φορολογικές δηλώσεις 2017 αντιμετωπίζουν χιλιάδες κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά και νέοι επαγγελματίες λόγω λαθών στο έντυπο Ε1 για υποβολή δηλώσεων στο TAXISnet.

Αυτό συμβαίνει λόγο ότι το αρχείο των φορολογουμένων που θεωρούνται «κατ’ επάγγελμα αγρότες» το οποίο απέστειλε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ελλιπή και λανθασμένα στοιχεία. Έτσι, πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του «κατ’ επάγγελμα αγρότη» δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο αρχείο και το σύστημα TAXISnet δεν τους αναγνωρίζει την ιδιότητα του «κατ’ επάγγελμα αγρότη» και κατ’ επέκταση ούτε και το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος από το 13% πέρυσι στο 22%-45% φέτος, αλλά και με την αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου από το 75% στο 100% του κύριου φόρου έχει ως συνέπεια οι εν λόγω φορολογούμενοι να απειλούνται πλέον με εξοντωτικούς φόρους.

Η διαπίστωση των λογιστών

Οι λογιστές των συγκεκριμένων φορολογουμένων, όταν εισέρχονται στο σύστημα TAXISnet για να τους υποβάλουν τις δηλώσεις, διαπιστώνουν ότι ο κρίσιμος κωδικός 037 ή 038 του πίνακα 2 του εντύπου Ε1, ο οποίος κατοχυρώνει την ιδιότητα του «κατ’ επάγγελμα αγρότη», δεν έχει προσυμπληρωθεί από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ώστε η ιδιότητα αυτή να αναγνωριστεί και να κατοχυρωθεί το δικαίωμα έκπτωσης φόρου 1.900-2.100 ευρώ. Οι λογιστές δεν μπορούν να συμπληρώσουν από μόνοι τους αυτόν τον κωδικό, διότι το σύστημα ΤΑΧISnet δεν τους το επιτρέπει! Κι όταν προχωρούν στη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, διαπιστώνουν, από την πρώτη δοκιμαστική εκκαθάριση, ότι οι πελάτες τους υποχρεούνται να καταβάλουν τεράστια ποσά φόρου εισοδήματος, επειδή, σε κάθε περίπτωση, κατά την ηλεκτρονική εκκαθάριση δεν υπολογίζεται η έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ και το δηλωθέν αγροτικό εισόδημα φορολογείται από το πρώτο ευρώ με 22%. Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι το υπέρογκο ποσό φόρου εισοδήματος που προέκυψε έχει προσαυξηθεί περαιτέρω λόγω της επιβολής προκαταβολής φόρου με συντελεστή αυξημένο από 75% σε 100%.

Αναλυτικό παράδειγμα

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το μέγεθος των φορολογικών επιβαρύνσεων που καλούνται να πληρώσουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, παρουσιάζουμε το παρακάτω αναλυτικό παράδειγμα:

Κατ’ επάγγελμα αγρότης άγαμος χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ το 2015 και 10.000 ευρώ το 2016 πλήρωσε πέρυσι φόρο υπολογισμένο με συντελεστή 13% επί του εισοδήματος των 10.000 ευρώ, δηλαδή 1.300 ευρώ. Επί του φόρου αυτού υπολογίστηκε και προκαταβολή φόρου με συντελεστή 75%, δηλαδή άλλα 975 ευρώ (1.300 ευρώ Χ 75% = 975 ευρώ).

Φέτος ο φορολογούμενος αυτός δεν αναγνωρίζεται με την ιδιότητα του «κατ’ επάγγελμα αγρότη» από το σύστημα TAXISnet, οπότε καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος υπολογισμένο με 22% επί του εισοδήματος των 10.000 ευρώ, δηλαδή 2.200 ευρώ. Επιπλέον, καλείται να καταβάλει και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, υπολογισμένη με συντελεστή 100% επί του φόρου των 2.200 ευρώ, δηλαδή άλλα 2.200 ευρώ. Από το άθροισμα φόρου και προκαταβολής των 4.400 ευρώ εκπίπτει μόνο το ποσό της καταβληθείσας πέρυσι προκαταβολής, το οποίο ανέρχεται σε 975 ευρώ. Συνεπώς, η συνολική επιβάρυνση που καλείται να καταβάλει ο συγκεκριμένος αγρότης ανέρχεται στο ποσό των 3.425 ευρώ.

Αν αναγνωριζόταν στον συγκεκριμένο φορολογούμενο η ιδιότητα του «κατ’ επάγγελμα αγρότη», τότε από τον φόρο των 2.200 ευρώ που αναλογεί στο εισόδημα των 10.000 ευρώ, βάσει του συντελεστή 22%, θα αφαιρείτο ποσό έκπτωσης 1.900 ευρώ και ο φόρος εισοδήματος θα περιοριζόταν στα 300 ευρώ. Η δε προκαταβολή φόρου θα υπολογιζόταν επί του ποσού των 300 ευρώ κι όχι επί των 2.200 ευρώ, δηλαδή θα ανερχόταν σε άλλα 300 ευρώ. Στη συνέχεια, από το άθροισμα φόρου και προκαταβολής των 600 ευρώ θα αφαιρείτο η περσινή προκαταβολή των 975 ευρώ και ο αγρότης θα δικαιούτο επιστροφής φόρου 375 ευρώ.

Ουσιαστικά, η μη αναγνώριση της ιδιότητας του «κατ’ επάγγελμα αγρότη» κοστίζει στον συγκεκριμένο φορολογούμενο 3.800 ευρώ!

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα αυτό αναμένεται να λυθεί σύντομα. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα ξεκλειδώσει με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι και οι λογιστές να έχουν τη δυνατότητα να τον συμπληρώσουν.

Τα τεκμήρια «δαγκώνουν» τους νέους επαγγελματίες

Ένα πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων αφορά περιπτώσεις φυσικών προσώπων με νέες ατομικές επιχειρήσεις, που έκαναν έναρξη επιτηδεύματος μέχρι και πριν από 3 χρόνια, και το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους δεν υπερέβη τις 10.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος, ο φόρος δεν υπολογίζεται με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μείωση κατά 50%, δηλαδή ο συντελεστής φόρου ορίζεται στο 22% κι όχι στο 11% όπως θα έπρεπε.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr
Top