Αλλάζουν όλα στο Taxisnet μέσα στους επόμενους 36 μήνες

Σε τρία χρόνια από σήμερα το Taxisnet και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν θα θυμίζουν σε τίποτα την υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό διότι στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Μνημονίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρεί σε ριζικές αλλαγές τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη λογική των ηλεκτρονικών της υποδομών, προσαρμόζοντας τις επάνω στα Μνημόνια.

Ήδη προκηρύχτηκε διεθνής διαγωνισμός από την ΑΑΔΕ συνολικού ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την πλήρη λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση των αλλαγών που προκύπτουν από τα Μνημόνια στα παραγωγικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Στη βάση αυτή θα επέλθει μεταξύ άλλων ενοποίηση των Taxis και Taxisnet, ανασχεδιασμός εντύπων και διαδικασιών, διασύνδεση των Taxis και Taxisnet με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακίνητης Περιουσίας, θα προβλεφθεί η άντληση πληροφοριών φορολογικού περιεχομένου από την πηγή και θα θεσπιστεί η αυτεπάγγελτη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να ενδυναμωθεί ο μηχανισμός εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στον τομέα της ευρύτερης φορολογίας. Έτσι, με την λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση των μνημονιακών πολιτικών στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα επικαιροποιηθούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα υλοποιηθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που κατά την προκήρυξη θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων (πολιτών και επιχειρήσεων), αλλά και στις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της φορολογικής διοίκησης (Taxisnet, Taxis, ICISnet, Elenxis, MIS, πληροφοριακό σύστημα ακίνητης περιουσίας, κ.α..) θα διαρκέσει 36 μήνες, ήτοι τουλάχιστον έως το 2020, δεδομένου πως θα επέλθουν τροποποιήσεις στην επιχειρησιακή λογική των συστημάτων και θα αναπτυχθούν νέες εφαρμογές.

Ενδεικτικά, αν και μέχρι σήμερα, το Taxis αποτελεί το back-office φορολογικό σύστημα και εξυπηρετεί τους εφοριακούς, ενώ το Taxisnet είναι το εναλλακτικό κανάλι των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με τις ΔΟΥ μέσω διαδικτύου, με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές  θα ενοποιηθούν ουσιαστικά τα δύο πληροφοριακά συστήματα προκειμένου το σύνολο των συναλλαγών να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με ομοιόμορφο τρόπο.

Στη βάση του ίδιους σχεδίου θα αλλάξει η μορφή των δηλώσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, θα καταργηθούν ή και θα συγχωνευθούν έντυπα και θα δημιουργηθούν νέα. Τέλος, τα Τaxis και Taxisnet θα αναβαθμιστούν προκειμένου να συλλέγουν κεντρικά πληροφορίες, είτε από φορείς του Δημοσίου (ασφαλιστικά ταμεία, υπουργείο Εσωτερικών, ληξιαρχεία, κ.α.)., είτε από οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ΔΕΚΟ, κ.α.).

Πηγή: insider.gr
Top