Έξι πακέτα ρυθμίσεων για οφειλές επιχειρήσεων προς το δημόσιο

Το σχέδιο για τη λειτουργία της πλατφόρμας που θα δημιουργήσουν οι τράπεζες ώστε να επιλύσουν συντονισμένα τις υποθέσεις υπερχρεωμένων μικρών επιχειρήσεων, παρουσιάζει αύριο στις τράπεζες η PWC.

Πρόκειται για την “παράλληλη” πλατφόρμα με αυτήν του εξωδικαστικού μηχανισμού, στην οποία οι τράπεζες θα προωθούν προς επίλυση υποθέσεις επιχειρήσεων με χρέη μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ. Στόχος είναι οι υποθέσεις αυτές που αποτελούν και το δυσκολότερο κομμάτι των εξωδικαστικών ρυθμίσεων, να “τρέξουν” στη βάση μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η οποία θα δίνει ενιαίες λύσεις, ομαδοποιώντας χαρακτηριστικά των υπερχρεωμένων μικρών  επιχειρήσεων. Κομβικό σημείο στη δημιουργία της πλατφόρμας αυτής θα είναι η σύνδεση των τραπεζών με τα στοιχεία του Τειρεσία.

Η αυτοματοποίηση των ρυθμίσεων προωθείται παράλληλα και από το Δημόσιο για τις οφειλές των επιχειρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζονται έξι “πακέτα” ρυθμίσεων στη βάση ύψους οφειλής, δόσεων και εκπτώσεων, τα οποία θα διαφοροποιούν τον αριθμό των δόσεων για την αποπληρωμή της οφειλής βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Έτσι, δεν θα προβλέπεται οριζόντια εφαρμογή των 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών, αλλά θα συνεκτιμάται η οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Στόχος είναι να μην γίνεται κατάχρηση του χρονικού περιθωρίου των 120 δόσεων, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε έμμεσο δανεισμό οφειλετών που μπορούν να αποπληρώσουν νωρίτερα τις οφειλές τους.

Η αυτοματοποίηση των ρυθμίσεων για οφειλές προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία θα διευκολύνει σημαντικά και την αυτοματοποίηση των ρυθμίσεων που επιχειρούν να δημιουργήσουν οι τράπεζες με τη δική τους πλατφόρμα. Η πλατφόρμα των τραπεζών, πάντως, αναμένεται με μικρή καθυστέρηση έναντι της “κεντρικής” πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία θα λειτουργήσει στις 3 Αυγούστου. Και αυτό διότι η τελευταία προετοιμάζεται ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ οι τράπεζες, ανέμεναν όχι απλά το νόμο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά κυρίως την παροχή της νομικής κάλυψης από ποινικές και αστικές ευθύνες. Με την ψήφιση της τελευταίας αύριο στη Βουλή, η δράση των τραπεζών για τις εξωδικαστικές αναδιαρθρώσεις χρεών θα εντατικοποιηθεί.

Η εντατικοποίηση αυτή αφορά και στην εκπαίδευση των τραπεζικών στελεχών για το πώς θα λειτουργήσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο θα ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου εκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών, το νομικό πλαίσιο για τις ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις οφειλών, το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο της εξωδικαστικής διαδικασίας και τις οικονομικές γνώσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο αυτής.

Μέσα στον ερχόμενο μήνα, εκπαιδευτικά σεμινάρια θα ξεκινήσουν και επιμελητήρια, σύνδεσμοι επιχειρήσεων και επαγγελματικοί σύλλογοι, καθώς η εφαρμογή του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα απαιτήσει την εμπλοκή οικονομολόγων (για τις μελέτες βιωσιμότητας των επιχειρήσεων ή για την εκτίμηση ακινήτων), λογιστών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μηχανικών.

Πηγή: capital.gr
Top