Φορολογικές δηλώσεις 2017: Πάει πίσω η υποβολή και το Α21 στο TAXISnet

Μετά το Πάσχα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2017 για τα φυσικά πρόσωπα. Κατ επέκταση και το έντυπο Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ θα υποβληθεί σχεδόν ταυτόχρονα με τις δηλώσεις.

Εμπόδιο στην υλοποίηση της … φιλόδοξης απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ανοίξει πριν το Πάσχα το σύστημα TAXISNET για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2017 για τα φυσικά πρόσωπα προβάλλουν οι ίδιες οι υπηρεσίες της καθώς δεν διευκολύνουν χιλιάδες επιχειρήσεις να υπολογίσουν σωστά τις παροχές σε είδος των μετόχων, των στελεχών και των εργαζομένων τους και να υποβάλουν εγκαίρως στο σύστημα τις βεβαιώσεις αποδοχών, ώστε τα προσυμπληρωμένα στα έντυπα Ε1 των φορολογουμένων στοιχεία για τα φορολογητέα ποσά μισθών να είναι ορθά και πλήρη.

Η σημαντική καθυστέρηση με την οποία εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. η εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού των παροχών σε είδος που αφορούν στα εταιρικά αυτοκίνητα σε συνδυασμό με την έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριακών δεδομένων για τον ορθό υπολογισμό των συγκεκριμένων παροχών έχουν φέρει τους λογιστές χιλιάδων επιχειρήσεων στα πρόθυρα νευρικής κρίσης καθώς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση και την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών και έτσι, για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους, δεν είναι ακόμη δυνατή η προσυμπλήρωση των κωδικών των δηλώσεων με τα συνολικά ποσά των φορολογητέων μισθών.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου, μόλις μια εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών (31 Μαρτίου)! Σύμφωνα δε με την συγκεκριμένη εγκύκλιο, βάση υπολογισμού των παροχών σε είδος για τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι οι “λιανικές τιμές προ φόρων” των συγκεκριμένων οχημάτων. Όμως, παρά το γεγονός ότι οι τιμοκατάλογοι με τις “λιανικές τιμές προ φόρων” για όλα τα μοντέλα ΙΧ αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα βρίσκονται στη διάθεση των τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας, για άγνωστους λόγους, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη και μέχρι σήμερα, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις που έχουν εταιρικά αυτοκίνητα προκειμένου να προβούν, μέσω των λογιστών τους, στον ακριβή υπολογισμό των φορολογητέων παροχών σε είδος για τους μετόχους τους, τα στελέχη τους και τους εργαζομένους τους. Έτσι, πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν ακόμη και σήμερα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών, στις οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να είναι δηλωμένα και τα ποσά των φορολογητέων παροχών σε είδος, σε ξεχωριστά πεδία. Κι αυτό διότι  στα ηλεκτρονικά έντυπα Ε1 που αναρτώνται στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο TAXISNET πρέπει να είναι προσυμπληρωμένα τα συνολικά ποσά των φορολογητέων εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των παροχών σε είδος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εξαιτίας της αδυναμίας υπολογισμού των παροχών σε είδος για τα εταιρικά αυτοκίνητα η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών παραμένει ακόμη ανοικτή, αν και η προθεσμία υποβολής των συγκεκριμένων βεβαιώσεων έχει λήξει από τις 31 Μαρτίου! Η εφαρμογή υποδέχεται και τυπικά εκπρόθεσμες βεβαιώσεις χωρίς πρόστιμα, καθώς έγινε κατανοητό ότι ήταν αδύνατο να υποβληθούν εγκαίρως εκατοντάδες χιλιάδες βεβαιώσεις με ποσά παροχών σε είδος που αφορούν εταιρικά αυτοκίνητα, λόγω αδυναμίας ορθού υπολογισμού των συγκεκριμένων παροχών.

Να υπενθυμίσουμε ότι η αδυναμία έναρξης της υποβολής των δηλώσεων συνεπάγεται και καθυστέρηση υποβολής του εντύπου Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ αφού είναι απαραίτητη η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για την υποβολή.

Πηγή:www.dikaiologitika.gr
Top