Χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Τον Δεκέμβριο ξεκινά η χρηματοδότηση με την εκταμίευση της εγκεκριμένης προκαταβολής, που αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των πόρων.

Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων το «Εξοικονομώ» για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.

Πρόκειται για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας για τη χρηματοδότηση έργων συνολικού προϋπολογισμό 1,5 δισ. (δημόσια συμμετοχή, ΕΣΠΑ και ιδιωτικοί πόροι). Μέσα στον Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση με την εκταμίευση της εγκεκριμένης προκαταβολής, που αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των πόρων, που θα διατεθούν μέσω ΕΣΠΑ.

Αναλυτικότερα, το «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» εντάσσεται στη δράση «Εξοικονομώ Κατ Οίκον» για την ενίσχυση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης (τοποθέτηση κουφωμάτων, μόνωση κλπ). Η ενίσχυση θα αφορά είτε σε επιχορήγηση των ωφελουμένων, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ θα διατεθούν 68 εκατ. ευρώ για την καταβολή δανείων από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) προς ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον ΙΙ» θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 248 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα υπόλοιπα από ιδιωτική συμμετοχή.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) αφορά στην παροχή επιχειρηματικών δανείων και εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπό σύσταστη και υφιστάμενες σε συνεργασία με τις τράπεζες.

 

Πηγή: fortunegreece.com
Top