Σε περαίωση εξελίσσεται η ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα

Σε μια εφ’ όλης της φορολογητέας ύλης ρύθμιση περαίωσης φορολογικών χρήσεων για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες εξελίσσεται η ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή η ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα μετατρέπεται σε ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη “φορολογητέας ύλης”.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι φορολογούμενοι δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για να διορθώσουν μόνο το ποσό του εισοδήματος που δήλωσαν αλλά και κάθε άλλο στοιχείο φορολογητέας ύλης που επηρεάζει το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος.

Έτσι μπορούν να διορθωθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω ποσά που αφορούν σε εκπιπτόμενες ή μη δαπάνες και ακαθάριστα έσοδα.

Έτσι οι επιχειρήσεις που έχουν ανοικτές υποθέσεις με την εφορία και ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν τους έχει κοινοποιηθεί το οριστικό φύλλο διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, μπορούν να διορθώσουν κάθε ποσό φορολογητέας ύλης. Αυτό θα γίνει καταβάλλοντας το αυξημένο ποσό φόρου που προκύπτει μετά την νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης συν τις προβλεπόμενες από τη ρύθμιση προσαυξήσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπουν:

– Tην παροχή της δυνατότητας σε φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να υποβάλλουν έως τις 31 Μαΐου 2017 διορθωτικές αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε είδους φορολογία. Το δικαίωμα παρέχεται για κάθε είδους φορολογία που η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσής της έληξε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
– O φόρος για την ρύθμιση υπολογίζεται με βάση την κλίμακα φορολόγησης που ίσχυε κατά το έτος που δηλώνεται ότι αποκτήθηκε το εισόδημα ή η φορολογητέα ύλη που έχει αποκρυβεί στο παρελθόν.
– Πέρα από τον κύριο φόρο επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος 8% εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως το τέλος Μαρτίου 2017 και 10% εφόσον υποβληθεί έως το τέλος Μαΐου 2017.
– Το ποσοστό του πρόσθετου φόρου διαμορφώνεται από το 13% έως το 30% ανάλογα με το αν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου στον φορολογούμενο και σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος.
– Ο πρόσθετος φόρος προσαυξάνεται έως και κατά 25% ανάλογα με τη χρήση για την οποία υποβάλλεται η δήλωση (όσο πιο παλιά η χρήση τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό της προσαύξησης).

Πηγή: capital.gr
Top