Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ σε πρώην εργαζόμενους τριών επιχειρήσεων

Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας και καθορίζει ότι το επίδομα ανεργίας θα δοθεί στους πρώην εργαζόμενους των παραπάνω επιχειρήσεων που μέχρι χθες είχαν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ανεργίας λόγω της επίσχεσης από τον ΟΑΕΔ ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει μετά την προσκόμιση καταλόγου από τα σωματεία των εργαζομένων και σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου θα προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση και η τυχόν άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώ-νυμο κάθε δικαιούχου.
β) Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.
γ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
δ) Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
ε) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λο-γαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ).
Πηγή: www.dikaiologitika.gr
Top