Δάνεια έως 25.000 ευρώ για έναρξη εταιρείας

Μικροδάνεια συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων και άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν μια δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σχεδιάζει να κινητοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ). Το ανώτατο ποσό της δανειοδότησης φτάνει τις 25.000 ευρώ.

Ο στόχος αυτός της Κομισιόν ανακοινώθηκε σε «Ημερίδα μικροχρηματοδότησης της Ε.Ε.», που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία της Κομισιόν. Τρεις ελληνικές τράπεζες, η Εurobank Ergasias, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Παγκρήτεια Τράπεζα, έχουν οριστεί μέχρι τώρα ως ενδιάμεσοι πάροχοι για την Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), με τη βοήθεια και του επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ, ενώ η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανέργους μικροεπιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους νεαρής ηλικίας, μειονότητες, γυναίκες και αγροτικές κοινότητες, όπου η μικροχρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική ένταξη, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική στέγαση και την εκπαίδευση.

Από τη στιγμή που εγκαινιάστηκε το EaSI, το ΕΤΕ έχει υπογράψει 33 συναλλαγές σε 18 χώρες, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 660 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 50.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο ή μικροδάνειο στο πλαίσιο του EaSI, επικοινωνώντας απευθείας με κάποιο από τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης του ΕΤΕ.

Το ΕΤΕ δεν προσφέρει άμεση οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικροδανειολήπτες, αλλά υλοποιεί τον χρηματοδοτικό μηχανισμό μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, όπως π.χ. ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, κοινωνικής χρηματοδότησης και εγγυήσεων, αλλά και τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ε.Ε. και άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI. Αυτοί οι διαμεσολαβητές επικοινωνούν απευθείας με τους ενδιαφερόμενους για να τους παρέχουν στήριξη εγγυημένη από το EaSI. Στην Ελλάδα οι πάροχοι είναι οι παραπάνω τρεις τράπεζες.

Το πρόγραμμα EaSI αποσκοπεί στην υποστήριξη του στόχου της Ε.Ε. για υψηλό επίπεδο απασχόλησης, επαρκή κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάγεται στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς ομάδες που επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τις εταιρείες ή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τους, κυρίως μέσω δανείων ύψους μέχρι 25.000 ευρώ. Επιπλέον, και για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους μέχρι 500.000 ευρώ.

Η Κομισιόν ενισχύει την κοινωνική διάσταση του ΕΤΣΕ, τόσο ως προς τη μικροχρηματοδότηση όσο και ως προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συνολικά, το ύψος της στήριξης στους τομείς αυτούς αναμένεται να αυξηθεί (από τα 193 εκατ. ευρώ του προγράμματος EaSI) στο 1 δισ. ευρώ περίπου, με παράλληλη κινητοποίηση περίπου 3 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το EaSI δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων στην Ε.Ε. να αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν, με τις ακόλουθες ενέργειες:

  • δίνει εγγυήσεις σε παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων και κατά συνέπεια αναλαμβάνει από κοινού τον κίνδυνο ζημίας
  • χρηματοδοτεί την αύξηση των ποσών που διατίθενται για μικροδάνεια

Οι όροι χορήγησης μικροδανείων σε επιχειρηματίες, δηλαδή το ποσό, η διάρκεια, το επιτόκιο, τα έξοδα και το χρονικό πλαίσιο του δανείου, εξαρτώνται από τον εκάστοτε πάροχο μικροπιστώσεων. Οι χρηματοδοτήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πιστωτικών ορίων, όπως υπεραναλήψεις ή βραχυπρόθεσμες ανανεούμενες διευκολύνσεις.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, στο πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Ελεύθεροι επαγγελματίας που θέλουν να συστήσουν/επεκτείνουν μια μικροεπιχείρηση (με λιγότερους από 10 υπαλλήλους), ιδίως μια κοινωνική επιχείρηση
  • άνεργοι ή άτομα που έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την αγορά εργασίας
  • άτομα που δεν μπορούν εύκολα να λάβουν μια συμβατική πίστωση (επειδή: είναι γυναίκες, είναι νέοι ή πολύ νέοι ή ηλικιωμένοι, ανήκουν σε μειονοτική ομάδα, έχουν αναπηρία, κ.λπ)
Top