Αδήλωτες καταθέσεις: Φόρος έως 60% για νομιμοποίηση

Μια ανάσα από την επίτευξη συμφωνίας με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με την για πολλούς μήνες αναμενόμενη ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων.
Η ρύθμιση για την οποία μόλις προχθές ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή προς το οικονομικό επιτελείο να κατατεθεί άμεσα στη βουλή μαζί με το νομοσχέδιο για την επέκταση των πληρωμών με πλαστικό χρήμα στην αγορά, αποτελεί ένα ακόμη από τα εισπρακτικά μέτρα προκειμένου να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα κρατικά ταμεία στο πλαίσιο και της προσπάθειας καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
H ρύθμιση θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους που έχουν στην κατοχή τους κεφάλαια τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις παρελθόντων ετών καταβάλλοντας:

– 50% φόρο επί του επιπλέον εισοδήματος που δηλώνεται εφόσον δεν έχει ξεκινήσει φορολογικός έλεγχος για τον φορολογούμενο

– 55% φόρο εφόσον ο έλεγχος έχει ξεκινήσει αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και

– 60% φόρο εφόσον ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί
Αυτό που δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί είναι σε ποιο στάδιο θα θεωρείται ότι έλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Αν δηλαδή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εναντίον του αποτελέσματος του αρχικού ελέγχου ή ακόμη και η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια θα θεωρούνται στάδια στα οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος.
Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών δεν έχουν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις στο να περιληφθούν στη ρύθμιση και ελεγχόμενοι οι οποίοι έχουν ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή και έχουν καταβάλλει ήδη το 50% του ποσού που τους βεβαιώθηκε με τον αρχικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούν να καταβάλλουν ένα επιπλέον 5% ή 10% και η υπόθεσή τους θα κλείνει.
Πάντως, αυτήν την περίοδο μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές σε κρίσιμες λεπτομέρειες της ρύθμισης προκειμένου να έρθει το συντομότερο δυνατόν στη βουλή για ψήφιση.

Περιουσιολόγιο ενόψει

Η ρύθμιση της εθελοντικής αποκάλυψης κεφαλαίων συνδέεται με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών για την δημιουργία του λεγόμενου ηλεκτρονικού περιουσιολογίου. Οι φορολογούμενοι σε επόμενη φάση, δηλαδή όταν θα έχει εκπνεύσει η ρύθμισης της εθελοντικής αποκάλυψης κεφαλαίων, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν ηλεκτρονικά στην εφορία περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια τα οποία δεν γνωρίζει ήδη η εφορία (π.χ  ακίνητα στο εξωτερικό, συμμετοχές σε επιχειρήσεις κλπ). Από τη δημιουργία του περιουσιολογίου και μετά κάθε μεταβολή της περιουσία θα πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα του φορολογούμενου.

Πηγή: capital.gr
Top