e-αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

Τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων εξήγγειλε χθες η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη, από το βήμα του 2ου συνεδρίου επιχειρηματικότητας της Ναυτεμπορικής, με τίτλο «Φυγή προς τα εμπρός – Βέλτιστες στρατηγικές στα χρόνια της κρίσης». Το νέο αυτό εργαλείο, το οποίο για πρώτη φορά θα τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας, εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας απλοποίησης αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που προωθεί το υπουργείο σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα.
Με το νέο σύστημα θα λαμβάνουν σε λίγο καιρό τις άδειές τους όσοι επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς μεταποίησης, τροφίμων και ποτών, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του τουρισμού, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι που θα απλοποιηθούν, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι τομείς.
Όπως εξήγησε στη Ναυτεμπορική η κα Τζάκρη στο περιθώριο του συνεδρίου, το σύστημα αυτό προβλέπεται να αποτελέσει τον κεντρικό ηλεκτρονικό μηχανισμό διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Σε αυτόν τον ιστότοπο θα μπαίνει όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση, για να ενημερωθεί για ό,τι απαιτείται. Ταυτόχρονα, θα διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες, θα παρακολουθεί την πορεία των αιτήσεων και θα έχει διαθέσιμο το αδειοδοτικό ιστορικό της επιχείρησής του.
Στη σχεδιαζόμενη απλούστευση της αδειοδότησης προβλέπεται η σύνδεση επιμέρους αδειοδοτικών διαδικασιών, όπως περιβαλλοντικές και οικοδομικές άδειες, για ένα σημαντικό αριθμό κατηγοριών δραστηριοτήτων και φόρτο αιτημάτων. Είναι απαραίτητο ο σχεδιασμός του να ξεκινήσει έγκαιρα ώστε οι δυνατότητες που μπορεί να προσδώσει ένα τέτοιο σύστημα στην απλούστευση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης να καταστούν εφικτές από τα πρώτα στάδια της εφαρμογής του νέου συστήματος αδειοδότησης.
Η υφυπουργός σημείωσε ότι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τους συνολικούς χρόνους αδειοδότησης, αλλά και να ενισχύσει τη διαφάνεια. Οι δε διαδικασίες αδειοδότησης που σχεδιάζονται για τον σκοπό αυτό θα ακολουθούν τη φιλοσοφία του one-stop-shop αδειοδότησης που σχετίζεται με την «ενημερότητα» της δραστηριότητας και όχι απλώς τη μεμονωμένη άδεια. Ειδικότερα, η «ενημερότητα» ακολουθεί όλη τη ζωή της εγκατάστασης και παραπέμπει σε αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης.

Ο σχεδιασμός του συστήματος
Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιείται το εν λόγω σύστημα ως ενιαίο έργο, του οποίου οι εργασίες σχεδιασμού ξεκίνησαν να εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες της διυπουργικής ομάδας και των υποομάδων εργασίας, για τον σχεδιασμό των νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
Ειδικότερα, με ευθύνη της Κοινωνίας της Πληροφορίας αναμένεται, στο πλαίσιο ενεργοποίησης υπάρχουσας συμφωνίας πλαισίου για τη δημιουργία συστήματος CRMS (citizen relationship management system) για λογαριασμό του Δημοσίου, να ξεκινήσει άμεσα το έργο, με στόχο να παραδοθεί τμηματικά μέσα σε δύο χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στο Ν. 4262/2014, άρθρο 25, προβλέπεται ότι η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και θα συνδέεται συνεχώς με όλα τα μητρώα τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο αυτό.
Μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Οικονομικής Δραστηριότητας θα γίνεται κάθε επικοινωνία μεταξύ δημόσιων αρχών ή προσώπων δημοσίου δικαίου, ιδίως με το ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε επικοινωνία ιδιωτών με αυτές, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη θα αποτελεί το κεντρικό σημείο δημοσιότητας για κάθε ενέργεια, η οποία θα γίνεται σε εφαρμογή του νόμου.
Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκταση στην οποία η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για την άσκηση ενός δικαιώματος και τον τυχόν απόρρητο χαρακτήρα αυτής. Η πρόσβαση μπορεί να είναι άμεση και χωρίς προϋποθέσεις ή να απαιτούνται προϋποθέσεις και εγκρίσεις ανάλογα με την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας και τον απόρρητο χαρακτήρα αυτής.

Στις ελάχιστες υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης περιλαμβάνονται οι εξής:
* Εγγραφή, ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση και ψηφιακή πιστοποίηση για πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη.
* Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
* Δυνατότητα παρακολούθησης και ιχνηλάτησης των αιτημάτων.
* Αναζήτηση στα περιεχόμενα και πληροφορίες της Διαδικτυακής Πύλης.
* Λήψη χρονοσήμανσης για όλες τις κύριες αλλά και επιμέρους συναλλαγές.
* Ενημέρωση με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
* Ειδική ηλεκτρονική φόρμα για τους εγγεγραμμένους, όπου θα μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που τους αφορούν.
* Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα διαθέσιμα σχετικά για την αδειοδότηση ηλεκτρονικά μητρώα και διαδικτυακές πύλες.
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έθεσε εξαρχής ως προτεραιότητα την απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την πραγματική εφαρμογή του νόμου 4262/2014.
Ειδικότερα, η κυβέρνηση προέβλεψε, σε συμφωνία με τους θεσμούς, συγκεκριμένα βήματα για την απλούστευση της αδειοδότησης (Ν.4336/2015):
* Έγκριση χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
* Τροποποίηση του νόμου 4262/ 2014 και έκδοση του συνόλου της δευτερογενούς νομοθεσίας σύμφωνα με την ιεράρχηση προτεραιοτήτων (αδειοδότηση επενδύσεων) έως τον Ιούνιο του 2016.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει την έκδοση πλήθους εφαρμοστικών διατάξεων που περιλαμβάνουν τον πλήρη ανασχεδιασμό των διαδικασιών αδειοδότησης, αλλά και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (πλατφόρμας) για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών αδειοδότησης.
Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας εκπόνησε και υλοποιεί οδικό χάρτη, που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προέβλεψε την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την εφαρμογή του νόμου σε κύκλους. Σύμφωνα πάντα με την υφυπουργό, στον πρώτο κύκλο η μεταρρύθμιση στοχεύει στους τομείς μεταποίησης, τροφίμων και ποτών, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού, που αποτελούν το 30% των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το σύνολο των δράσεων και το νομοθετικό σκέλος του συνόλου των θεσμικών κειμένων για τους επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας αναμένεται να παραδοθεί μέσα στον Ιούλιο. «Στόχος είναι να θεσμοθετηθεί και να επιτευχθεί η επιζητούμενη απλούστευση στην αδειοδότηση για τους τρεις τομείς, ενώ για την εξορυκτική δραστηριότητα ο στόχος τίθεται για το 2017, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος» τόνισε η κα Τζάκρη στο περιθώριο του συνεδρίου.

Top