9+1 φορολογικές αλλαγές τον Σεπτέμβριο

Μπαράζ 9+1 νέων φορολογικών μεταρρυθμίσεων στην ισχύουσα νομοθεσία φέρνει από το φθινόπωρο η αναγκαία υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων.
Οι αλλαγές θα αφορούν τη φορολογία εισοδήματος, το καθεστώς του ΦΠΑ, τους πλειστηριασμούς, την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο και το φορολογικό πιστοποιητικό.

Ειδικότερα, το νέο φορολογικό πακέτο, που πρέπει να νομοθετηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του επόμενου έτους, μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Απλοποίηση του καθεστώτος της φορολογίας εισοδήματος, σε συνδυασμό με τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλουν οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ.
2. Αύξηση του ορίου του τζίρου για την απαλλαγή από το ΦΠΑ από 10.000 σε 25.000 ευρώ.
3. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.
4. Θέσπιση νέου φορολογικού πλαισίου για τα «οχήματα» συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σ’ αυτά. Το νέο πλαίσιο θα ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Αναθεώρηση των ρυθμίσεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013) που προβλέπουν μειωμένα πρόστιμα στο πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων, ώστε να προσμετράται και να λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά του φορολογούμενου και η ύπαρξη ή όχι πρόθεσης για δήλωση ή για απόκρυψη φορολογητέας ύλης, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων. Στόχος ουσιαστικά της κίνησης αυτής είναι να επιβάλλονται και πάλι αυτοτελή πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εντοπίζονται να έχουν διαπράξει ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων.
6. Παράταση για δύο ή τρία χρόνια ακόμη της ισχύος των διατάξεων για το φορολογικό πιστοποιητικό, με τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας φορολογικών ελέγχων στις εταιρείες από τους ίδιους τους ορκωτούς ελεγκτές που ελέγχουν τους ισολογισμούς τους.
7. Αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με στόχο να ενταχθούν στις διατάξεις του οι νέες διαδικασίες που βάσει μνημονίου καλείται να εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς.
8. Εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε off-shore χαρτοφυλάκια ιδιωτών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, εκτός από τα ανωτέρω, το οικονομικό επιτελείο καλείται, έως τον Δεκέμβριο, να προχωρήσει στην απλοποίηση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, ευθυγραμμίζοντάς τη με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, προκειμένου να εξαλειφθούν κενά του ισχύοντος συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια από τις βασικές ανατροπές που αναμένονται προβλέπει τον περιορισμό της υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης και την αύξηση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ, από τα 10.000 στα 25.000 ευρώ.
9. Αλλαγή του καθεστώτος για τα ανασφάλιστα οχήματα τον Νοέμβριο, με σκοπό την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων.

Αναδιάρθρωση, διαγραφή χρεών, αλλά και κατασχέσεις

Η 10η παρέμβαση αφορά την είσπραξη των φορολογικών οφειλών που «καίει» την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η έκδοση μιας αναθεωρημένης λίστας με τους μεγαλύτερους χρεοφειλέτες του Δημοσίου, η οποία και θα επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα. Προς την κατεύθυνση εξάλλου αυτή θα πρέπει έως το τέλος του τρέχοντος έτους να θεσπιστεί μια εθνική στρατηγική για την είσπραξη των φορολογικών χρεών, η οποία θα περιλαμβάνει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της συλλογής των οφειλών.

Οι μνημονιακές όμως υποχρεώσεις δεν εξαντλούνται μόνο με τα ανωτέρω, καθώς οι φορολογικές αρχές θα πρέπει ακόμη:

  • Τον Σεπτέμβριο να τροποποιήσουν τη νομοθεσία για τα μη εισπράξιμα χρέη, θεσπίζοντας κριτήρια για τη διαγραφή τους.
  • Τον Σεπτέμβριο να υιοθετήσουν νέα διαδικασία η οποία θα εξασφαλίζει την επιλογή των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, με βάση την ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων προκειμένου να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη βιωσιμότητά τους. Έτσι, οι αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα καλούνται να ολοκληρώσουν έρευνα με την οποία θα ταξινομούν τους μεγαλοοφειλέτες σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση, με βάση νέες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και να προτείνουν αντίστοιχους εισπρακτικούς στόχους και λύσεις, όπως εκκαθάριση ή άλλα αναγκαστικά μέτρα ή ακόμη και αναδιάρθρωση του χρέους τους. Βασική επιδίωξη είναι, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «Ν», να εφαρμόζονται μέτρα αναδιάρθρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών για μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους και κρίνονται βιώσιμες, μέσω της παροχής δυνατοτήτων εξατομικευμένων λύσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις.
  • Να προμηθευτούν το ταχύτερο προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ειδικότερα θα παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατασχέσεων σε βάρος των ασυνεπών οφειλετών.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Top