Οι έξι νέες αλλαγές στη φορολογία

Κατά τρία έτη παρατείνεται η παραγραφή υποθέσεων του ΣΔΟΕ που μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καταργείται ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεμάχια, δίνεται παράθυρο για εισαγωγή φθηνότερων μεταχειρισμένων ΙΧ, ενώ καθίσταται προαιρετικό το φορολογικό πιστοποιητικό.
Αυτές είναι μερικές από τις κυριότερες αλλαγές στη φορολογία που προβλέπονται σε τροπολογίες που κατατέθηκαν αργά χθες το βράδυ στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα.

Ειδικότερα, οι διατάξεις που κατατέθηκαν προβλέπουν:

– την παράταση για τρία έτη της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων του ΣΔΟΕ οι οποίες πρόκειται να μεταφερθούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για περίπου 20.000 υποθέσεις οι οποίες πρόκειται να προτεραιοποιηθούν όσον αφορά στην εισπραξιμότητα φόρων και γενικά το φορολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν και στη συνέχεια να μεταφερθούν για φορολογικό έλεγχο στις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ. Για τις υποθέσεις που δεν θα μεταφερθούν στη ΓΓΔΕ οι ελεγκτές που θα κάνουν την επιλογή θα απαλλαγούν από αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, εκτός και αν αποδειχθεί ότι έχουν ενεργήσει με δόλο.

– την αναστολή της εφαρμογής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια λόγω των λαθών που έχουν πολλοί φορολογούμενοι στις σχετικές εγγραφές στο Ε9. Από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει ότι με την αναστολή επέρχεται απώλεια κρατικών εσόδων 230 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι τελικά η συνολική βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ με τον συμπληρωματικό φόρο στα αγροτεμάχια θα ξεπερνούσε τα 3,5 δισ. ευρώ.

– την πληρωμή του φετινού ΕΝΦΙΑ σε πέντε δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως το τέλος Ιανουαρίου 2017.

– τον υπολογισμό των τελών ταξινόμησης με την κλίμακα των νέων αυτοκινήτων, δηλαδή χωρίς προσαύξηση 50%, και για τα οχήματα που πληρούν την προηγούμενη αντιρρυπαντική οδηγία εφόσον εισαχθούν το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

– καθίσταται προαιρετική, από υποχρεωτική που ισχύει σήμερα, η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων. Επιπλέον, καταργείται το προβλεπόμενο πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση μη έκδοσής του. Αυτά ισχύουν για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2016.

– και το ΣΔΟΕ θα μπορεί να πραγματοποιεί αγορανομικούς ελέγχους για την διακίνηση και διάθεση προϊόντων στο υπαίθριο και στεγασμένο λιανεμπόριο.

Top