Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Πώς θα υπολογιστούν οι εισφορές το 2017

Με βάση τα εισοδήματα του 2015 θα υπολογιστεί το ύψος των εισφορών το πρώτο μισό της χρονιάς. Το δεύτερο εξάμηνο του 2017, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος για το 2016, θα γίνει ο συμψηφισμός για να υπολογιστούν οι εισφορές σε εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες, επί του πραγματικού εισοδήματος. Έτσι, κατά το πρώτο 6μηνο του 2017, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται με βάση τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί το 2015.

Μάλιστα, και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους με βάση τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις εισοδήματος του προηγούμενου έτους θα ισχύσει αναγκαστικά για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ένας ακριβής μηχανισμός ελέγχου του εισοδήματος σε πραγματικό χρόνο.

Ειδικά δε, για το 2017, έτος των σημαντικών ανατροπών στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους θα χρησιμοποιηθεί και το εισόδημα του 2015

Ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος ορίζει ότι η παρακράτηση των εισφορών για κύρια σύνταξη, υγεία, επικούρηση (όπου υπάρχει) και εφάπαξ (για τους κλάδους που προβλέπεται) θα γίνεται επί του πραγματικού εισοδήματος. Για το 2017, βάσει του σχεδιασμού, κατά το πρώτο 6μηνο θα χρησιμοποιηθεί το εισόδημα του 2015. Κατά το δεύτερο 6μηνο και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος για το 2016, θα γίνει αναγωγή σε 12μηνη βάση και συμψηφισμός με τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το πρώτο 6μηνο.

Η οριστική εκκαθάριση των διαφορών που θα προκύπτουν με βάση τις προκαταβολές και τις τελικές πράξεις επιβολής ασφαλίστρων θα γίνει αναγκαστικά στο τέλος του επόμενου χρόνου, δημιουργώντας πολλά γραφειοκρατικά και λογιστικά ζητήματα επιστροφών εισφορών ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» ή καταβολής επιπλέον ποσών.

Πρόκειται για ένα «δύσκολο» εγχείρημα, καθώς αναμένεται να οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε μείωση της εισπραξιμότητας των συγκεκριμένων ταμείων, σε μια περίοδο μάλιστα που το σύστημα θα έχει τα έσοδα μεγάλη ανάγκη, αφού κάνει ποδαρικό με ελλείμματα.

Πηγή: euro2day.gr

Top