Εταιρείες

Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει την παραδοσιακή λειτουργία του και οι λογιστικές υπηρεσίες έχουν αναβαθμιστεί. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει στοιχεία. Είναι εργαλείο του management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών, που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Η ανάπτυξη της επιχείρησής σας, μέσα σ’ ένα άκρως ανταγωνιστικό και πολύπλοκο περιβάλλον, δεν είναι σε καμία περίπτωση, κάτι που πρέπει να αφήσετε στην τύχη. Απαιτείται οργάνωση, πρόβλεψη, στρατηγική και αποδοτική εργασία, για να επιτευχθούν οι στόχοι σας και, μέσα σε όλα αυτά, η οργάνωση του λογιστηρίου έχει ιδιαίτερη και καθοριστική σημασία.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η i-Profit Financial Services παρέχει λογιστικές υπηρεσίες που εκτείνονται από την πλήρη ανάθεση του λογιστηρίου, έως τις υπηρεσίες επίβλεψης λογιστηρίου. Προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής και ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Κανείς δεν μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα της δραστηριότητας της επιχείρησης, χωρίς την εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου.

Επίσης το λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας μηχανογραφικά. Διακίνηση παραστατικών από και προς την επιχείρησή σας, με προκαθορισμένες συναντήσεις, για ενημέρωση και ολοκλήρωση εργασιών. Η ενημέρωση των παραστατικών θα γίνεται βάση των αναγκών της επιχείρησης.
 • Πρόβλεψη αποτελέσματος 31/12 ανά τρίμηνο και υπολογισμός φόρου για την έγκαιρη προετοιμασία του πελάτη.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης και υποβολή των σχετικών δηλώσεων.
 • Προετοιμασία και σύνταξη αποτελεσμάτων για ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας.
 • Προετοιμασία της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
 • Ενημέρωση, υπολογισμό και απόδοση φορολογικών καταστάσεων καθώς και συνόλου δηλώσεων της επιχείρησης (ΦΠΑ, VIES, παρακρατούμενοι).
 • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησής σας με συμβουλευτικό ρόλο για απλά θέματα όπως τιμολόγησης, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, διακίνησης και του συνόλου των λογιστικών εργασιών.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του λογιστηρίου.
 • Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ίδρυσης μιας επιχείρησης.
 • Φορολογικός σχεδιασμός – φοροτεχνική συμβούλευση επιχειρήσεων.

 

Μισθοδοσία

Η i-Profit αναλαμβάνει την έκδοση της μηνιαίας μισθοδοσίας της επιχείρησης σας. Η μισθοδοσία είναι αναπόσπαστο στοιχείο μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Ειδικότερα όταν οι σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου είναι αρμονικές, τότε το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα θετικό για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Το λογιστικό γραφείο μας είναι πάντα ενημερωμένο με την πρόσφατη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας τα παρακάτω:

 • Αποστολή με email όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα, για την κατάθεση των μισθών στους λογαριασμούς των εργαζομένων σας.
 • Προετοιμασία από το λογιστικό γραφείο μας, κάθε είδους αναφορών προς τα αρμόδια γραφεία εργασίας και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Ανάλυση του κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί / ωρομίσθιοι) και κέντρα κόστους.
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ.
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων, διακοπών συνεργασίας και μετατροπές συμβάσεων.
 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών προετοιμασίας της μισθοδοσίας.
 • Ένταξη εταιρειών σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση των εργατικών ζητημάτων της επιχείρησης σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας.
  Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων.
Top