Ατομικές Επιχειρήσεις

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Η εμπειρία και η αφοσίωση της i-Profit θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις σας να αναπτυχθούν, να παράγουν έργο και να πάρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

Ενημέρωση και Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων Β’ Κατηγορίας (απλογραφικά) με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.

Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων ΦΠΑ , παρακρατούμενων, ΦΜΥ και Εισοδήματος, και υποβολή αυτών ηλεκτρονικά.

Κάλυψη όλων των αναγκών της μισθοδοσίας. Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ κλπ.

Πλήρης φορολογική υποστήριξη.

Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος.

Ενημέρωση του πελάτη από το δικό μας λογιστικό γραφείο για όποιες νέες φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης.

Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ.

 

Εργασία με μπλοκάκι

Έχει δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία εργαζομένων – φορολογουμένων (Με τον ν.4172/2013, άρθρο 12) με στοιχεία μισθωτού και επαγγελματία. Στην αγορά έχει επικρατήσει η ονομασία “μισθωτός με μπλοκάκι” ή απλώς ελεύθερος επαγγελματίας. Ο τρόπος φορολογίας μισθωτού με μπλοκάκι είναι με την κλίμακα των μισθωτών χωρίς έκπτωση δαπανών. Για τις λοιπές υποχρεώσεις όπως, τήρησης βιβλίων, ΦΠΑ, παρακράτησης φόρων χαρτοσήμου κλπ, υπόκειται στις γενικές διατάξεις φορολογίας.

Top