Νέα χαλάρωση στα capital controls

Θετικό βήμα για την αγορά και ακόμα ένα στοιχείο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία αποτελεί σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες η νέα χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση των capital controls που ισχύει από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, θα βοηθήσει τη ρευστότητα της αγοράς, αλλά κυρίως θα συμβάλει στην προσπάθεια βελτίωσης του κλίματος στην ελληνική οικονομία.

Μετά από τις προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών, οι τράπεζες είναι έτοιμες για την εφαρμογή των μέτρων χαλάρωσης τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου. Οι τεχνικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και το σύστημα είναι έτοιμο προκειμένου τα ATM των τραπεζών να δίνουν τη δυνατότητα της σωρευτικής ανάληψης 1.800 ευρώ ανά μήνα, για κάθε λογαριασμό.

Αν και ουσιαστικά από το καλοκαίρι του 2015, όταν και επιβλήθηκαν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί δεν έχει αλλάξει το ημερήσιο όριο των 60 ευρώ, οι νέες αλλαγές με τη δυνατότητα συνολικής ανάληψης 1.800 ευρώ ανά μήνα είναι οι σημαντικότερες για τους καταθέτες καθώς μέχρι τώρα υπήρχε η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες για διάστημα δύο εβδομάδων, επιτρέποντας στους πολίτες να πραγματοποιούν ανάληψη κάθε δεύτερη Παρασκευή μέχρι 840 ευρώ.

Συγκεκριμένα από σήμερα ορίζεται ότι:

* Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) ανά ημερολογιακό μήνα.

* Επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

* Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010.

* Επιτρέπεται από εργαζόμενο το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.

* Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρούν ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.

* Επιτρέπεται το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Από τον λογαριασμό αυτόν δεν επιτρέπεται εκτέλεση μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψήφιων πλειοδοτών.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Top