Ανατροπή για το «μαύρο» χρήμα με ταχύτατο άνοιγμα λογαριασμών και άρση απορρήτου

Μια μεγάλη ανατροπή στον τομέα των ερευνών για φορολογικές υποθέσεις, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και άλλες ποινικές υποθέσεις, προκαλεί η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, κοινοτικής οδηγίας που αφορά τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Εντολή Ερευνας.

Οι αλλαγές που έρχονται διευκολύνουν τη διαδικασία δικαστικής συνδρομής από άλλες χώρες για το ταχύτατο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, άρση απορρήτου κ.λπ.

Οπως αναφέρει η «Καθημερινή προβλέπεται:

1. Η υποβολή αιτημάτων για άρση τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου να χορηγηθούν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς από πιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης η υποβολή αιτημάτων για άρση του απορρήτου τηλεπικοινωνιών ( τηλέφωνα, διαδίκτυο και λοιπά).

2. Η εξέταση μαρτύρων που είναι σημαντικοί για την έρευνα μιας ποινικής υπόθεσης μεταξύ των κρατών μελών με την χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η τηλεδιάσκεψη η την οπτικοακουστική μετάδοση. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με πραγματογνώμονες σε ποινικές υποθέσεις που μπορούν να εξεταστούν και η κατάθεσή τους να μεταδίδεται σε τηλεφωνική διάσκεψη, η άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση.

3. Σημαντική είναι η ρύθμιση που προβλέπει την προσωρινή μεταγωγή προσώπου που κρατείται σε ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο, με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξέτασή του με την προϋπόθεση ότι θα επανέρχεται στην αρχική του θέση, δηλαδή στο κράτος που ήταν κρατούμενος.

Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που φέρνει στη νομοθεσία μας η κοινωνική οδηγία για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, κατά το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές, η άλλες αρχές, αν εκτελούν ανακριτικό έργο με την προϋπόθεση ότι η απόφαση τους θα επικυρώνεται από εισαγγελικό λειτουργό.

Οι τεράστιες δυνατότητες που δίνει η εν λόγω κοινοτική οδηγία για τη διερεύνηση υποθέσεων κυρίως μαύρου χρήματος και οικονομικών εγκλημάτων, μπορούν να κινηθούν στο πλαίσιο κάθε ποινικής διαδικασίας από τις δικαστικές αρχές και βεβαίως στο πλαίσιο των εκδόσεων και της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr
Top